Výsledky skupiny  A
Výsledky skupiny  A    
         
1. 20.05.10 Černý / Martinec - Bartoníček / Roth
3:0   *   Čer-Bar 9:4, Mar-Rot 9:8, Čer/Mar-Bar/Rot 9:2
2. 22.05.10 Černý / Martinec - Janeba / Cabalka
2:1   *   Čer-Jan 9:4, Mar-Cab 7:9, Čer/Mar-Jan/Cab 9:5
3. 05.06.10 Melichar / Lidický - Bartoníček / Roth
3:0   *   Mel-Bar 9:0, Lid-Rot 9:6, Mel/Lid-Bar/Rot 9:6
4. 05.06.10 Černý / Martinec - Hrneček / Smažík
1:2   *   Čer-Hrn 8:9, Mar-Sma 9:7, Čer/Mar-Hrn/Sma 5:9
5. 18.06.10 Vojtíšek / Kužel - Vágner / Hradecký
2:1   *   Voj-Vág 9:6, Kuž-Hra 3:9, Voj/Kuž-Vág/Hra 9:4
6. 19.06.10 Bartoníček / Roth - Vágner / Hradecký
1:2   *   Bar-Vág 5:9, Rot-Hra 9:6, Bar/Rot-Vág/Hra 6:9
7. 24.06.10 Vojtíšek / Kužel - Hrneček / Smažík
2:1   *   Voj-Hrn 9:6, Kuž-Sma 3:9, Voj/Kuž-Hrn/Sma 9:3
8. 27.06.10 Vojtíšek / Kužel - Janeba / Cabalka
3:0   *   Voj-Jan 9:3, Kuž-Cab 9:8, Voj/Kuž-Jan/Cab 9:4
9. 06.07.10 Černý / Martinec - Melichar / Lidický
1:2   *   Čer-Mel 6:9, Mar-Lid 8:9, Čer/Mar-Mel/Lid 9:6
10. 08.07.10 Černý / Martinec - Nešetřil / Kábrt
3:0   *   Čer-Neš 9:3, Mar-Káb 9:4, Mar/Čer-Káb/Neš 9:8
11. 15.07.10 Vojtíšek / Kužel - Bartoníček / Roth
2:1   *   Voj-Bar 9:5, Kuž-Rot 5:9, Voj/Kuž-Bar/Rot 9:6
12. 22.07.10 Nešetřil / Kábrt - Janeba / Cabalka
2:1   *   Neš-Jan 4:9, Káb-Cab 9:8, Neš/Káb-Jan/Cab 9:5
13. 09.08.10 Černý / Martinec   Vojtíšek / Kužel
2:1   *   Čer-Voj 9:1, Mar-Kuž 9:4, Čer/Mar-Voj/Kuž 7:9
14. ??? Nešetřil / Kábrt - Hrneček / Smažík
2:1   *   Neš-Hrn 9:7, Káb-Sma 9:3, Neš/Káb-Hrn/Sma 4:9
15. ??? Nešetřil / Kábrt - Vojtíšek / Kužel
2:1   *   Neš-Voj 2:9, Káb-Kuž 9:3, Neš/Káb-Voj/Kuž 9:7
16. 13.08.10 Janeba / Cabalka - Hrneček / Smažík
2:1   *   Jan-Hrn 6:9, Cab-Sma 9:0, Jan/Cab-Hrn/Sma 9:3
17. 19.08.10 Melichar / Lidický - Vojtíšek / Kužel
2:1   *   Mel-Voj 9:3, Lid-Kuž 9:4, Mel/Lid-Voj/Kuž 8:9
18. 30.08.10 Černý / Martinec - Vágner / Hradecký
3:0   *   Čer-Vág 9:6, Mar-Hra 9:5, Čer/Mar-Vág/Hra 9:1
19. 30.08.10 Janeba / Cabalka - Vágner / Hradecký
3:0   *   Jan-Vág 9:2, Cab-Hra 9:7, Jan/Cab-Vág/Hra 9:5
20. 30.08.10 Nešetřil / Kábrt - Bartoníček / Roth
3:0   *   Neš-Bar 9:6, Káb-Rot 9:1, Neš/Káb-Bar/Rot 9:7
21. 30.08.10 Nešetřil / Kábrt - Vágner / Hradecký
2:1   *   Neš-Vág 5:9, Káb-Hra 9:4, Neš/Káb-Vág/Hra 9:5
22. ??? Nešetřil / Kábrt - Melichar / Lidický
1:2   *   Neš-Mel 3:9, Káb-Lid 5:9, Neš/Káb-Mel/Lid 9:7
23. ??? Melichar / Lidický - Vágner / Hradecký
2:1   *   Mel-Vág 9:5, Lid-Hra 9:0, Mel/Lid-Vág/Hra 7:9
24. 09.10.10 Melichar / Lidický - Hrneček / Smažík
2:1   *   Mel-Hrn 9:6, Lid-Sma 9:5, Mel/Lid-Hrn/Sma 6:9